Klapa Kumpanji od svoga osnutka do danas je izdala ukupno 6 nosača zvuka. Prvi nosač zvuka pod nazivom Klapa Kumpanji u originalu je izdan kao kaseta 1997. Nakon godine dana izdan je ponovno, ali ovaj put kao CD. Najnoviji album izdan je 2010. pod nazivom Svoju zvizdu slidim.

1 Svoju zvizdu slidin
2 Pjevajte s nama
3 Klapa Kumpanji uživo
4 Blato u srcu mom
5 I to smo mi
6 Klapa Kumpanji