Ispis

Klapa Kumpanji | Dalmatinska klapa | Blato Korčula | accapela, klapske izvorne pjesme

  
 
Datum Naslov Lokacija Grad
18.06.2011 Proslava hrvatskog građanskog društva Hotel Splendid Budva
23.06.2011 Žuljana - Koncert na rivi Žuljana Žuljana
25.06.2011 Smotra dalmatinskih klapa Tučepi Tučepi
01.07.2011 Koncert u Rovinju Rovinj Rovinj
06.07.2011 Koncert u Gršćici Uvala Gršćica Gršćica
17.07.2011 Koncert Tivat - Ljetna pozornica Tivat Tivat
19.07.2011 Koncert u Prigradici Prigradica Prigradica
31.07.2011 Smotra Klapa - Perast Perast Perast
05.08.2011 Bol na Braču Bol Bol
07.08.2011 Koncertu u Hvaru Hvar Hvar
27.08.2011 Festival klapa uz gitare i mandoline Makarska Makarska
09.09.2011 Vipava koncert VIpava Vipava